Injecteerbare geneesmiddelen

Injecteerbare hypoglycemiërende middelen

In de categorie van de hypoglycemiërende middelen bestaat er ook een injecteerbare oplossing die u met een vooraf gevulde injectiepen kunt inspuiten. Dit geneesmiddel kan met bepaalde orale antidiabetica gecombineerd worden om de glycemie beter te controleren, als dat met orale middelen alleen niet lukt. Als u tegelijkertijd sulfonylurea gebruikt, kan het nodig zijn dat u de glycemie moet controleren.

GLP-1 analogen

Deze geneesmiddelen zijn analogen van het incretinehormoon glucagon-like peptide-1 (GLP-1); dit is een intestinaal hormoon dat de glykemiecontrole verzekert door vertraging van de maaglediging, vermindering van de glucagonvrijstelling door de alfa-cellen van de pancreas, en stimulatie van de glucose-afhankelijke insulinevrijstelling door de bèta-cellen.

Insuline

 • Insuline is het enige hormoon dat de glycemie kan verminderen. De afscheiding door de pancreas wordt gekenmerkt door:

  • een basisafscheiding, heel de dag lang (gedurende 24 uur)
  • een verhoogde afscheiding na de maaltijd, die afhangt van de samenstelling van de maaltijd en van de hoeveelheid die u eet.
 • Er bestaan vandaag een heleboel insulinepreparaten. Men maakt een onderscheid tussen:

 • Langwerkende of basale insulines. Afhankelijk van het type beginnen ze anderhalf tot 4 uur na de subcutane injectie te werken. Ze dekken vooral de basisbehoefte aan insuline (dus buiten de maaltijden), heel de dag lang.

 • Insulines met intermediaire werkingsduur. Dit zijn humane insulines, resultaat van recombinant-technologie, en waarvan de lange werkingsduur wordt verkregen door fixatie op protamine. De hypoglykemiërende werking van deze insulines begint 1 à 2 uur na de subcutane toediening en duurt 10 tot 20 uur. Soms wordt een snelwerkende insuline geassocieerd. Deze preparaten worden in principe subcutaan toegediend, uitzonderlijk intramusculair. Ze mogen niet intraveneus worden gegeven.

 • Snelwerkende insulines. Dit zijn humane insulines, resultaat van recombinant-technologie. Het gaat om heldere oplossingen van kristallijne insuline met een laag gehalte aan zink. Ze kunnen subcutaan of intraveneus (soms) en intramusculair (uitzonderlijk) gebruikt worden. Bij subcutane injectie begint het hypoglykemiërend effect na 20 tot 30 minuten, bereikt een maximum na 1 tot 4 uur, en duurt ongeveer 6 à 9 uur. Ze worden ook intraveneus toegediend voor de behandeling van keto-acidose of hyperosmolair coma.

 • Ultrasnelwerkende insuline-analogen. Deze insuline-analogen zijn bestemd voor subcutane toediening en zijn gekenmerkt door een zeer vlugge werking (na 10 minuten) en een korte werkingsduur (2 à 5 uur). Ze zijn geschikt voor injectie of voor gebruik in een insulinepomp. Ze worden toegediend onmiddellijk vóór de maaltijd. Bij onvoorspelbare voedselinname kan het aangewezen zijn om ze pas op het einde van de maaltijd in te spuiten.

 • Voorgemengde insulines (een mengeling met een vaste verhouding van lang- en snelwerkende insuline). Ze werken snel (15 tot 30 minuten na de injectie) maar ook langdurig (12 tot 16 uur lang). Meestal zijn twee (of zelfs drie) toedieningen per dag nodig, maar bij sommige patiënten met type 2-diabetes volstaat één enkele subcutane toediening per dag. Deze preparaten worden in principe subcutaan toegediend, uitzonderlijk intramusculair. Ze mogen niet intraveneus gegeven worden. Insuline wordt gedoseerd in IE (internationale eenheden). Insuline in een dosis van 30 IE zal de glycemie bijvoorbeeld minder doen dalen dan insuline met een dosis van 50 IE.

Op voorgemengde insuline ziet u 1 of 2 cijfers; het eerste cijfer staat altijd voor de hoeveelheid snelle insuline.

 • Er bestaan allerlei behandelingsschema's die verschillende soorten insuline in uiteenlopende verhoudingen met elkaar combineren.

 • Waarom moet de behandeling van mensen met diabetes type 2 af en toe gewijzigd worden? Na verloop van tijd neemt de afscheiding van insuline door de pancreas af. Het is dus mogelijk dat behandelingen met orale antidiabetica in combinatie met hygiënische en voedingsmaatregelen niet meer volstaan om te ziekte te beheersen. In dat geval moet de insuline die uw pancreas normaal zou afscheiden gecompenseerd worden door injecties. Het is altijd de bedoeling om een evenwichtige glycemie tot stand te brengen.

Als u insuline gebruikt, moet u uw glycemie controleren. Dankzij de zelfcontrole van de glycemie kunt u de dosis insuline aanpassen. U moet minstens even vaak controleren als injecteren.

De overstap naar een behandeling met insuline betekent niet dat uw diabetes in een terminaal stadium is gekomen. Het is gewoon een teken dat uw diabetes type 2 evolueert. Uw arts zal uw medicatie en uw leef- en eetregels aanpassen.

 • Waarom behandelt men diabetes type 1 met insuline? Insuline is onontbeerlijk voor de behandeling van diabetes type 1. Ze is zelfs de basisbehandeling voor dit type. Waarom? Omdat diabetes type 1 gekenmerkt wordt door een absoluut insulinetekort. Uw arts zal u een persoonlijk behandelingsprogramma voorschrijven dat gebaseerd is op uw behoeften, uw activiteiten en uw manier van leven. Het doel? De natuurlijke afscheiding van insuline door het lichaam zo goed mogelijk nabootsen, zowel tijdens de maaltijden als in de loop van de dag.

Referenties