Wegwerpen van de naald

Naalden dienen direct na gebruik te worden weggegooid. Voor iedere injectie moet een nieuwe steriele naald geplaatst worden. Hergebruik van naalden vergroot het risico op een verstopte naald, hetgeen onder- of overdosering kan veroorzaken. Gebruik van een nieuwe steriele naald voor iedere injectie vermindert ook het risico op contaminatie en infectie. Gebruikte naalden dienen te worden weggegooid in een naaldcontainer of conform de lokale vereisten. 26-28

Referenties
  • 26 - Lyxumia. Latest version of the Summary of Product Characteristics
  • 27 - Toujeo. Latest version of the Summary of Product Characteristics
  • 28 - Apidra. Latest version of the Summary of Product Characteristics