Wie kan u helpen

Wie kan u helpen met uw diabetes

 • Uw behandelende arts. Hij bepaalt het ritme van uw raadplegingen en van de onderzoeken om de evolutie van de ziekte te volgen. U kunt al uw problemen met hem bespreken. Hij zal uw vragen beantwoorden en samen met u de beste oplossingen zoeken.
 • De verpleegkundigen van de thuiszorg of van het ziekenhuis Zij leren u de praktische dagelijkse opvolging en verzorging.
 • De diëtisten: zij leren u hoe u evenwichtig kunt eten om hypoglycemie te voorkomen.
 • De diabetescentra die meestal in ziekenhuizen gevestigd zijn, en de verenigingen van diabetespatiënten. Op al die plaatsen krijgt u informatie en hulp in alle fasen van uw ziekten. Die hulp kan individueel zijn, of in gespreksgroepen onder leiding van een diëtiste, arts of verpleegkundige. U leert er meer over de ziekte en de manieren om uzelf te motiveren om uw leefgewoonten aan te passen. En u krijgt er de kans om ervaringen uit te wisselen met andere patiënten.   De therapeutische opvoeding is een essentieel onderdeel van de begeleiding van diabetespatiënten. Er bestaan een heleboel informatiebronnen en manieren om meer over diabetes te leren. Maak er gebruik van, zodat u antwoord krijgt op de vele vragen die u over uw ziekte kunt hebben.

Dankzij deze centra kunt u bovendien:

 • Uw ziekte, uw behandeling en uw medische begeleiding beter begrijpen
 • De gevaren van cardiovasulaire ziekten beter leren kennen
 • De technieken van de zelfcontrole van uw glycemie onder de knie krijgen
 • Behandelingstechnieken aanleren, vooral als de arts u insuline voorschrijft
 • Raad krijgen over uw voeding, lichaamsbeweging en dagelijkse leefhygiëne
 • De gevolgen van uw voeding en van uw behandeling beter beoordelen
 • Leren hoe u een gegeven situatie analyseert en er optimaal op reageert