HbA1c

Wat is HbA1c?

Het HbA1c is de weergave van de gemiddelde glycemie (bloedsuikerspiegel) van de 3 maanden voorafgaand aan de analyse in het laboratorium. Het is het percentage gesuikerd (geglycosyleerd) hemoglobine in het bloed. Deze suiker (glucose) blijft vastgehecht op de rode bloedlichaampjes gedurende hun ganse levensduur van ongeveer 3 maanden. Dit percentage gesuikerd hemoglobine varieert in functie van de gemiddelde glycemie. Het stijgt wanneer uw gemiddelde glycemie verhoogt en daalt wanneer uw gemiddelde glycemie daalt gekoppeld aan uw behandeling en de richtlijnen van uw arts.

Waarom uw HbA1c meten?

Het HbA1c is een biologisch sleutelgegeven:

Voor u HbA1c : een objectief bepaald door uw arts, dat kan evolueren in de loop van uw opvolging. Het is een sleutelgegeven, noodzakelijk voor de opvolging van de evolutie van uw diabetes In functie van het al dan niet bereiken van uw objectief voor HbA1c, kan uw arts uw behandeling opnieuw evalueren (richtlijnen betreffende voeding en fysieke activiteit, en medicamenteuze behandelingen). Het objectief van uw arts : u helpen uw diabetes controleren en uw behandeling op lange termijn goed opvolgen om het optreden van complicaties te vermijden.

Hoe uw HbA1c meten?

Elke 3 maanden is een analyse in het laboratorium op basis van een bloedafname nodig om uw HbA1c-waarde te meten. Ondertussen kunt u uw diabetes volgen aan de hand van uw glycemiewaarden, gemeten met uw bloedglucosemeter. Tussen 2 metingen van uw HbA1c-waarde in het laboratorium, kunnen uw glycemiegemiddelden u een indicatie geven over uw HbA1c en de evolutie ervan. 1

Wat is de relatie tussen het HbA1c en elk van uw glycemiewaarden? 

HbA1c is afhankelijk van het geheel van uw glycemiewaarden, zowel de nuchtere glycemie als de pre- en post-prandiale glycemie. 6

Referenties