Verwikkelingen

Diabetes kan een aantal verwikkelingen met zich meebrengen. Geen paniek! Ze zijn niet allemaal systematisch.

Verwikkelingen ter hoogte van het hart en de bloedvaten

Verwikkelingen ter hoogte van het hart en de bloedvaten

Diabetes treft zowel de kleine bloedvaten als de grotere bloedvaten. Hart -en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak bij mensen met diabetes.

Waarom? Omdat er vetafzettingen (atheroomplaques) op de binnenzijde van de aderwanden ontstaan. De atheroomplaques worden ook in de hand gewerkt door andere factoren, zoals te veel lipiden (vooral cholesterol), roken, hypertensie enz. De atheroomplaques tasten vooral de bloedvaten van het hart, de onderste ledematen en de hersenen aan. 16-17

Aantasting van de kransslagaders (coronaire bloedvaten)

Wanneer de bloedvaten van het hart aangetast worden, loopt u gevaar op een angor of een infarct.

Waaraan herkent u een angor?

 • Aan de typische symptomen: Dwarse pijn ter hoogte van de borst (een gevoel van druk) bij inspanning, kou of grote stress. De pijn verdwijnt na enkele minuten rust.
 • Aan de atypische symptomen: Abnormale hartkloppingen bij inspanning. Spijsverteringsproblemen of ongewone pijn in de maagstreek wanneer u een inspanning levert. 18

Waaraan herkent u een infarct of hartaanval?

 • De symptomen zijn intenser: de pijn is feller en gaat niet over als u rust. Ze verspreidt zich naar de kaken en de arm, meestal de linkerarm.
 • De pijn gaat samen met een sterke onpasselijkheid: bleekheid, bruuske, intense vermoeidheid, hartkloppingen. 19

Het is belangrijk dat u uw hart regelmatig door uw huisarts of cardioloog laat onderzoeken.

Aantasting van de bloedvaten van de hersenen.

Waaraan herkent u een cerebrovasculair accident (CVA)? Sommige cerebrovasculaire accidenten zijn voorbijgaand. De symptomen verdwijnen dan meestal na enkele minuten.

Bij een cerebrovasculair accident kunt u een of meer van de volgende symptomen ervaren:

 • Abrupt en tijdelijk gezichtsverlies (in één oog)
 • Niet of moeilijk kunnen spreken
 • Verwarring (oriëntatieverlies, verlies van het besef van tijd, personen uit uw omgeving niet herkennen)
 • Daling of afwijking van de bewustzijnstoestand
 • Volledige of gedeeltelijke verlamming van een helft van het lichaam

LET OP! Zelfs wanneer de neurologische symptomen verdwijnen en alles weer normaal lijkt, hebt u een alarmsignaal gekregen dat een hartaanval kan aankondigen. U moet koste wat kost zo snel mogelijk uw arts raadplegen. 20

Aantasting van de bloedvaten van de onderste ledematen

Waaraan herkent u een aderontsteking van de onderste ledematen?

 • Verscheidene symptomen kunnen op arteritis van de onderste ledematen wijzen: Een pijn in de kuit die eerst ontstaat tijdens het stappen en weer overgaat als u rust: deze pijn zal na alsmaar kortere afstanden verschijnen en erger worden als u sneller stapt of klimt.
 • Kramp in de kuit op het einde van de nacht
 • Koude, gevlekte of bijna paarse voeten wanneer u lang zit
 • Kleine wondjes die moeilijk genezen

Enkele tips om verwikkelingen met de aantasting van de grote bloedvaten te voorkomen:

 • Houd uw diabetes goed in evenwicht.
 • Pak alle risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten aan: stop met roken, drink minder alcohol, eet evenwichtig, bestrijd overgewicht, neem regelmatig lichaamsbeweging, probeer uw bloeddruk en cholesterol terug te brengen naar normale waarden. 21

Verwikkelingen ter hoogte van de zenuwen

Aantastingen van de zenuwen (neurologische verwikkelingen) komen vaak voor. Ernstige neurologische verwikkelingen zijn echter zeldzaam. Er zijn twee soorten neurologische complicaties van diabetes: Op het vlak van de zenuwen die de zintuiglijke informatie (koude, warmte, pijn) en de motorische informatie naar de hersenen overbrengen.

Als deze zenuwen beschadigd zijn, worden vooral uw tenen gevoelloos of krijgt u last van spierzwakte.

Waaraan herkent u een aantasting van deze zenuwen?

De belangrijkste symptomen:

 • u voelt geen warmte of koude
 • de voeten voelen warmer of kouder aan dan de handen
 • spierhinder bij het stappen
 • u kunt zich kwetsen of verwonden zonder pijn te voelen

Op het vlak van de zenuwen van de verschillende organen. De aantasting van deze zenuwen kan de werking van de organen verstoren.

Waaraan herkent u een aantasting van deze zenuwen?

 • Voor de zenuwen die de bloeddruk regelen: daling van de bloeddruk bij het bruusk opstaan
 • Voor de zenuwen van het spijsverteringsstelsel: trage vertering, een zware maag, oprispingen van zuur of voedsel uit de maag naar de slokdarm en de mond, diarree als gevolg van de versnelling van de motoriek van de spijsvertering
 • Voor de zenuwen van geslachtsdelen en urinewegen: impotentie, urinaire incontinentie of retentie.
 • Neurologische aandoeningen ontstaan wanneer de diabetes oud is en er een slecht glycemisch evenwicht is. 22

Verwikkelingen ter hoogte van de voeten

Diabetes tast de zenuwen van de voeten aan, zodat ze ongevoelig worden voor warmte en kou, het knellen van schoenen enz.

Dat is vooral gevaarlijk omdat sommige letsels zich ongemerkt kunnen ontwikkelen: min of meer diepe wonden zullen niet noodzakelijk pijn doen en kunnen erger worden zonder dat u het merkt.

Men ontdekt deze problemen vaak wanneer men de voeten onderzoekt.

Het is dan ook stellig aanbevolen dat u elke dag systematisch uw voeten onderzoekt.

Het is ook mogelijk dat aantastingen van de bloedvaten de genezing van een lokaal wondje bemoeilijken. 22

Tips om uw voeten te verzorgen

Let op, verwaarloos een wondje niet. Het doet misschien geen pijn, maar het heeft behandeling nodig, anders kan het erger worden. Onderzoek en verzorg uw voeten elke dag om verwikkelingen te voorkomen. Een jaarlijks onderzoek door een podoloog is noodzakelijk.

Verwikkelingen ter hoogte van ogen

Het gevaar is dat deze verwikkeling vaak geen merkbare symptomen veroorzaakt. Het feit dat u normaal ziet, betekent niet dat uw netvlies niet aangetast is!

De meest frequente aantasting is die van de kleine bloedvaten van het netvlies. Dit kan tot gezichtsstoornissen en zelfs tot blindheid leiden. Men noemt dit diabetische retinopathie.

Voorzichtigheid is geboden: indien u een achteruitgang van het gezichtsvermogen vaststelt, praat erover met uw arts. 22

Een jaarlijks onderzoek bij de oogarts is noodzakelijk om retinopathie te voorkomen.

Een goede glycemische controle voorkomt of vermindert de verergering van verwikkelingen ter hoogte van de ogen met 60 %.

Verwikkelingen ter hoogte van nieren

Er bestaan genetische factoren en individuele omstandigheden die deze verwikkelingen kunnen bevorderen.

Een nefropathie evolueert langzaam naar nierinsufficiëntie. Dit gebeurt echter niet bij alle mensen die aan diabetes lijden. Niet iedereen krijgt niercomplicaties.

Wees toch op uw hoede! Het blijft een feit dat diabetespatiënten die nierinsufficiëntie ontwikkelen een slecht gecontroleerde diabetes hebben.

Diabetes kan de bloedvaten van uw nieren aantasten (nefropathie).

Hoe? Letsels van haarvaatjes en kleine bloedvaten kunnen de filterende werking van de nieren aantasten, zodat ze onvoldoende wordt. Uw nieren kunnen hun onmisbare rol – het zuiveren van het bloed, door afvalstoffen te verwijderen – dan niet meer vervullen.

In meer zeldzame gevallen kan de aandoening de nieren zo ernstig beschadigen dat ze helemaal niet meer werken, zodat u dialyse nodig hebt. Men spreekt dan van volledige nierinsufficiëntie.23 Infecties van de urinewegen (bacteriële infecties van de blaas) Ze komen eveneens erg vaak voor bij diabetespatiënten.

Opgelet ! Ze veroorzaken niet altijd symptomen en gaan vaak onopgemerkt voorbij. U moet dus minstens eenmaal per jaar uw urine met een teststrip onderzoeken of een laboratoriumanalyse laten uitvoeren. Dit voorkomt dat een infectie van de urinewegen zich tot een nierinfectie (pyelonefritis) ontwikkelt en de nierfunctie aantast. 4

Uw arts moet eenmaal per jaar uw nierfunctie controleren, om na te gaan of uw nieren wel of niet aangetast zijn.

Dit onderzoek is essentieel en moet opgenomen worden in de begeleiding van uw diabetes. Onthoud ook dat een goed glycemisch evenwicht het gevaar op nierverwikkelingen beperkt.

References