Diabetes en menopauze

HERINNERING

Tijdens de menopauze is een regelmatige gynaecologische controle vereist en indien nodig kan een hormonale behandeling worden opgestart. Diabetes is op zich geen tegenindicatie voor dergelijke behandeling. Men moet het cardiovasculaire risico evalueren. Bij vrouwen met een laag cardiovasculaire risico is het voorschrift een heel persoonlijke keuze. Praat erover met uw arts.