Diabetes en kinderen

Op school

Een kind met diabetes dat insuline gebruikt, kan normaal naar school

Een kind met diabetes dat insuline gebruikt, kan normaal naar school. De eerste voorzorgsmaatregel is de informatie van de leerkrachten, zodat zij: kunnen antwoorden op de behoeften van het kind. Bij een ernstige verhoging van de glykemie is het bijvoorbeeld mogelijk dat het kind veel moet plassen en dus ook veel moet drinken. Het moet de toelating krijgen om in de klas te drinken en als het nodig is naar het toilet te gaan; de specifieke risico's van de ziekte kennen en weten hoe zij ermee moeten omgaan: de symptomen van hypoglykemie, de te nemen maatregelen.

In de schoolkantine

Een kind met diabetes mag in de kantine eten, zeker omdat de schoolkeukens meer en meer rekening houden met de principes van een evenwichtige voeding. Breng uw kind de basisregels van het evenwicht van de suikers bij: zetmeelhoudend voedsel bij elke maaltijd, eventueel een alternatief voor een te gesuikerd toetje (zuivelproduct of fruit). Meestal moeten ze in de ochtendspeeltijd of tussen twee lessen een tussendoortje eten.

Sporten

Er is geen bezwaar tegen schoolsport. De diabetes veroorzaakt geen bijzondere vermoeidheid en is geen reden om te worden vrijgesteld van sport, behalve in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld hyperglykemie met ketonurie). Alle schoolsporten mogen beoefend worden,  maar sommige verdienen een bijzondere aandacht: zwemmen, watersport, evenwichtssporten… Sport doet tijdens en na de inspanning de glykemie dalen. Een controle van de glykemie voor en na het sporten is dus aanbevolen. De leerkracht lichamelijke opvoeding moet op de hoogte zijn. Het kind en de leerkracht moeten allebei suiker bij zich hebben. Als de activiteit niet gepland is of intenser is dan verwacht, moet men goed opletten en voor een tussendoortje zorgen.

Opvolging van diabetes bij een kind

Goed met diabetes leren omgaan is belangrijk en van kapitaal belang om goed op te groeien!

Goed met diabetes leren omgaan is belangrijk en van kapitaal belang om goed op te groeien! Het is van het grootste belang dat uw kind de verzorgingsregels goed kent, goed geïnformeerd is en ook zichzelf kent.

Kinderen met diabetes groeien op net als andere kinderen.

Maar als de ziekte niet goed beheerst wordt, kan ze de groei vertragen. De kinderen kunnen zich moe voelen, hun lichamelijke weerstand en concentratievermogen kan afnemen. Wondjes zullen misschien moeilijker genezen…

Diabetes in de praktijk behandelen betekent:

  • Elke dag de glykemie meten en de dosis insuline eraan aanpassen
  • De afspraken bij de dokter voor de begeleiding van de diabetes niet vergeten:
    • minstens om de drie maanden een raadpleging
    • elk jaar een volledig gezondheidsonderzoek
  • Zich over de ziekte informeren, om ze beter te begrijpen. Deelnemen aan cursussen in het ziekenhuis, in voorlichtingscentra of medische instellingen. Het doel? De kennis verrijken en aanvullen,  in verhouding met de leeftijd.

Het weten waard: 100 % controle

In het kader van diabetes type 1 bij kinderen en pubers worden alle educatieve cyclussen rond behandeling, voeding en psychologische steun volledig terugbetaald, op voorwaarde dat ze in het ziekenhuis of in een diabetescentrum worden gegeven. Praat erover met de arts die de verzorging coördineert en begeleidt.

De omgeving en de ouders

Voor een kind of puber is met diabetes leven niet altijd gemakkelijk.

Het kind wil vooral vergeten dat het ziek is, maar wordt elke dag aan zijn diabetes herinnerd. De boodschap die kinderen en pubers moeten krijgen, is dat diabetes niet het einde van de wereld is en dat zij een normaal leven kunnen leiden, net als hun leeftijdsgenoten… zeker als ze van hun familie de steun krijgen die ze nodig hebben.

De omgeving

De jongere voelt zich vaak alleen op de wereld en vindt de familie gemakkelijk overdreven bezorgd en bemoeizuchtig… Kinderen en jonge volwassenen krijgen dan het gevoel dat ze te veel beschermd of zelfs verstikt worden, terwijl ze zo graag onafhankelijk willen zijn. Het komt erop aan de juiste middenweg te vinden – en dat geldt voor iedereen!

De rol van de ouders

Veel ouders kunnen moeilijk met de diabetes van hun kind omgaan en hebben behoefte aan steun. Er kan dan begeleiding nodig zijn, zowel voor het kind zelf dat zijn diabetes ontdekt, als voor zijn onmiddellijke omgeving. Voor de ouders is een belangrijke taak weggelegd. Informatie, kennis, hulpgroepen en verenigingen zijn uw beste bondgenoten.