Medische begeleiding

Medische begeleiding

Diabetes is een ziekte die met de tijd evolueert. Maar dat kan zonder symptomen gebeuren. Daarom is toezicht noodzakelijk. Een goede controle van uw diabetes kan veel verwikkelingen voorkomen. Uw arts zal bepalen hoe vaak u op controle moet, afhankelijk van uw gezondheidstoestand en van de resultaten van uw biologische onderzoeken. Bepaalde basisonderzoeken zijn echter verplicht. Ze zijn gebaseerd op de aanbevelingen van experts.

Klinische onderzoeken: om de 3-4 maanden

Medische consultatie bij de behandelende arts en/of de diabetoloog

 • Gewicht
 • Onderzoek van de voeten
 • Bloeddruk
 • Pols

Paraklinische onderzoeken: eenmaal per jaar

Controle van de ogen: Diabetische retinopathie is een van de belangrijkste verwikkelingen van diabetes. Een regelmatige controle door de oogarts (eenmaal per jaar) is aanbevolen.

Elektrocardiogram in rusttoestand: Dit onderzoek kan de hartafwijkingen opsporen die bij diabetespatiënten kunnen voorkomen zonder dat zij de typische pijn voelen.

Biologische onderzoeken

Om de drie maanden:

 • Meting van de geglyceerde hemoglobine (HbA1c)

Eenmaal per jaar:

 • Meting in het bloed terwijl u nuchter bent (bloedafname minstens 8 uur nadat u voor het laatst hebt gegeten):

  • van de totale cholesterol
  • van de HDL-cholesterol (goede cholesterol)
  • van de triglyceriden
 • Meting van de creatinine in het bloed: Deze meting kan een eventuele nieraandoening aan het licht brengen.

 • Proteïnurie of, als ze ontbreekt, opsporing van microalbumine: Een microalbuminurie van meer dan 30 mg/24 u kan op het begin van een nierziekte wijzen.

Bij mensen met diabetes type 1: In de zes eerste maanden kan men vaker controleren, om de schommelingen van de diabetes in de beginfase beter op te vangen (raadplegingen, huisbezoeken, telefonische contacten of ander kanalen). Daarna zijn drie of vier raadplegingen per jaar vereist. Als uw glykemisch evenwicht niet voldoet, moet u vaker naar de dokter.

Het medisch toezicht

Dit zijn de minimale onderzoeken en controles voor de begeleiding van mensen met diabetes type 1 of 2. U kunt op hulp rekenen om uw behandeling in goede banen te leiden. Uw behandelende arts en het medische team luisteren naar u en een heleboel patiëntenverenigingen zullen u bijstaan, goede raad geven en op uw vragen antwoorden. Aarzel niet om er een beroep op te doen!

De medische analyses

U hebt diabetes en uw arts schrijft onderzoeken voor: nuchtere glykemie, geglyceerde hemoglobine (HbA1c)... Wat betekenen die termen en waar dienen de onderzoeken voor?

Biologische onderzoeken om de diabetes te diagnosticeren of op te sporen

In het kader van een systematische opsporing of andere redenen – als hij symptomen herkent of als uw familiegeschiedenis op bepaalde risico's wijst - kan de arts u een of meer laboratoriumonderzoeken voorschrijven.

De meting van de nuchtere glykemie (afname van aderbloed, ten minste 8 uur na de laatste inbreng van calorieën)

De normale waarden van de nuchtere glykemie variëren met de leeftijd. Bij een volwassene gaan ze van 70 mg/dl tot 110 mg/dl. Een nuchtere glykemie tussen 111 mg/dl en 125 mg/dl is hoog. Deze toestand van niet-diabetische hyperglykemie is een belangrijke risicofactor voor de evolutie naar diabetes. Als het resultaat van uw nuchtere glykemie hoger is dan of gelijk aan 126 mg/dl, is de diagnose duidelijk: u hebt diabetes. De eerste meting moet altijd door een tweede bloedafname bevestigd worden.

De meting van de glykemie op een willekeurig ogenblik van de dag

Het lichaam van iemand die geen diabetes heeft, kan heel de dag lang een glykemie van minder dan 200 mg/dl in stand houden, ongeacht de inbreng van suikers. Als het resultaat van uw op om het even welk ogenblik van de dag gemeten glykemie hoger is dan 200 mg/dl, is de diagnose duidelijk: u hebt diabetes.

Oraal geprovoceerde hyperglykemie

Dit onderzoek vindt plaats in het medisch analyselaboratorium. Twee uur nadat u 75 g suiker hebt ingenomen, wordt aderbloed afgenomen en de glykemie gemeten. Bij mensen met diabetes zal de verkregen waarde duidelijk te hoog zijn: meer dan 2 g/l na 2 uur. Dit onderzoek kan echter niet worden gebruikt om diabetes op te sporen, behalve bij zwangere vrouwen, waar het een zwangerschapsdiabetes aan het licht kan brengen.

Biologische onderzoeken om de diabetes te volgen

Wat is geglyceerde hemoglobine (HbA1c)?

Hemoglobine is een eiwit dat in de rode bloedlichaampjes voorkomt en het bloed zijn rode kleur geeft. Het vervoert zuurstof tussen de longen en de cellen van het lichaam. Geglyceerde hemoglobine is het deel van de hemoglobine dat glucose (de in het bloed aanwezige suiker) vasthoudt. Aangezien rode bloedlichaampjes een levensduur van 120 dagen (4 maanden) hebben, wordt de geglyceerde hemoglobine om de 3 tot 4 maanden gemeten. Het onderzoek geeft een beeld van uw gemiddelde bloedsuikerspiegel tijdens die periode.

Wat is het nut van het onderzoek?

De geglyceerde hemoglobine is een maatstaf voor het evenwicht van uw diabetes in de voorbije drie of vier maanden (anders dan de meting van de glykemie, die een beeld geeft van uw bloedsuikerspiegel op het ogenblik zelf).

 • De meting van de geglyceerde hemoglobine is het basisonderzoek om de ziekte te volgen en de effectiviteit van de genomen maatregelen te beoordelen: dieet, lichaamsbeweging, medicatie enz. De biologische begeleiding van uw ziekte moet een van uw belangrijkste zorgen zijn. Alleen een strenge controle kan het ontstaan van verwikkelingen (aandoeningen van de ogen, de nieren, de bloedvaten of de zenuwen) beperken, want in het beginstadium ontwikkelen ze zich meestal onopgemerkt.

 • Hoe hoger uw gehalte geglyceerde hemoglobine, hoe groter ook uw gevaar op verwikkelingen. Omgekeerd vermindert een normale concentratie geglyceerde hemoglobine het gevaar op het ontstaan of de verergering van verwikkelingen. U moet bovendien weten dat er nog meer factoren meespelen in het verschijnen van verwikkelingen, bijvoorbeeld roken, hypertensie of een hoog gehalte lipiden in het bloed.

Hoe meet men de geglyceerde hemoglobine? De meting gebeurt na een gewone bloedafname in een medisch analyselaboratorium.

Hoe vaak? Uw geglyceerde hemoglobine moet om de 3 tot 4 maanden gemeten worden. In het ideale geval zou de analyse altijd in hetzelfde laboratorium moeten gebeuren, zodat men de opeenvolgende resultaten nauwkeuriger kan vergelijken.

ALARM BOVEN DE 7 %

7 % geglyceerde hemoglobine is een goed richtpunt voor het evenwicht van uw diabetes. Bij mensen die aan diabetes type 1 lijden, probeert men de HbA1c onder de 7,5 % te houden. Uw arts zal een persoonlijk streefdoel voor u bepalen, afhankelijk van uw geval.

Zelf de glykemie controleren

Hoe gaat u in het dagelijkse leven om met uw glykemie? Om de ziekte goed te beheersen, moet u vooral uzelf en uw diabetes goed kennen.

Zelf de glykemie controleren, wat betekent dat?

Zelf de glykemie controleren, betekent dat u eigenhandig uw glykemie meet. Als u aan diabetes type 2 lijdt, is het mogelijk dat de arts u deze zelfcontrole aanraadt. Hij zal u dan ook vertellen hoe vaak u de glykemie in de loop van de dag moet meten en op welke ogenblikken u dat moet doen.

Als u aan diabetes type 1 lijdt

is de zelfcontrole onontbeerlijk om de juiste dosis insuline te bepalen en uw voeding en lichaamsbeweging aan te passen, altijd om uw glykemie in de loop van de dag binnen het aanbevolen bereik te houden.

Als u aan diabetes type 2 lijdt,

is zelfcontrole niet systematisch nodig:

 • Hij is aanbevolen in alle fasen van de ziekte, om de diabetes beter te kunnen volgen en te beoordelen hoe goed de medicatie en de hygiënische en voedingsmaatregelen hun werk doen.
 • Hij is aanbevolen bij mensen die orale antidiabetica gebruiken (als het middelen zijn die hypoglykemie kunnen veroorzaken), om hypoglykemie te ontdekken of te bevestigen. De arts kan dan de dosering van uw medicatie aanpassen.
 • Hij is verplicht als u insuline gebruikt. Om de juiste dosis insuline te bepalen, moet u immers uw glykemie kennen.

Wanneer meet u uw glykemie?

 • U moet ze voor elke maaltijd meten.
 • Het is sterk aanbevolen om ze nog een keer te controleren voor u naar bed gaat.

Hoe pakt u het aan?

 • U prikt met de prikpen in uw vingertop en brengt een druppeltje bloed aan op een teststrip. Daarna kunt u op een glykemiemeter uw bloedsuikerspiegel aflezen.

U hebt het volgende nodig om uw glykemie zelf te meten:

 • een prikpen, die een heel klein druppeltje bloed oplevert
 • een glykemiemeter om de meting uit te voeren

Ze worden u door de arts voorgeschreven, of u ontvangt ze van uw verpleegkundige. Een goede meting van uw glykemie vraagt wat gewoonte en een beetje opleiding. Uw arts of verpleegkundige zullen u helpen. U kunt ook op de steun van diabetescentra en patiëntenverenigingen rekenen.

Voer de meting zorgvuldig en regelmatig uit. Het is een van de beste manieren om uw ziekte optimaal te beheersen en eventuele verwikkelingen te voorkomen. Het geeft u bovendien meer controle over uw ziekte, zodat u er ook gemakkelijker met de arts over kunt praten. Noteer alle resultaten van de zelfcontrole in uw diabetesboekje.

Wat is het diabetesboekje?

Het is een boekje waarin u het volgende noteert:

 • het resultaat van de glykemiemetingen.
 • de dosissen insuline, als u met insuline wordt behandeld
 • persoonlijke opmerkingen over gebeurtenissen en symptomen die u voelt, samen met de datum en het tijdstip waarop ze zich hebben voorgedaan.

Hoe krijgt u een diabetesboekje?

 • Uw arts, uw verpleegkundige of een patiëntenvereniging kan u een boekje bezorgen.

Er bestaat nog een ander boekje, dat van de behandeling.

Daarin noteert u de doelstellingen van uw behandelingen, de onderzoeken voor de controle van uw diabetes, de bezoeken aan specialisten en de behandelingen die ze voorschrijven.

Behandelingen

Het belangrijkste doel van de behandeling is het tot stand brengen van een evenwichtige glykemie, volgens het streefdoel dat uw arts heeft bepaald. Dit geldt voor beide soorten diabetes en is bedoeld om verwikkelingen te voorkomen. Volg de voorschriften van uw arts, houd u stipt aan de behandeling en de leefregels. Op die manier kunt u uw doel bereiken zonder uw dagelijkse leven op zijn kop te zetten!