Suliqua®

Suliqua®

Wat is Suliqua®

Productomschrijving

Suliqa packshots

Meer dan 30% van de patiënten op een basale insuline zijn niet voldoende gecontroleerd1.

Suliqua® is een nieuwe combinatietherapie voor type 2 diabetespatiënten onvoldoende gecontroleerd met een basale insuline*. Suliqua® combineert insuline glargine 100 E/mL en lixisenatide in 1 injectie per dag2. Deze complementaire werkingsmechanismen resulteren in een betere glycemie controle2, 3.

1. Market Research Ipsos Healthcare Belgium May 2013 - Mauricio et al. Diabetes, Obesity and Metabolilsm.2017;19:1155-1164
*Voor patiënten onvoldoende gecontroleerd met orale antidiabetica, raadpleeg de wetenschappelijke bijsluiter en hou rekening met de terugbetalingsmodaliteiten.
2. SmPC Suliqua® September 2018
3. Aroda VR et al, Diabetes Care 2016; 39 (11): 1972-1980.

Injectie video

Bekijk de Suliqua® 10 - 40 pen instructie video

Download brochureDownload bijsluiter

Bekijk de Suliqua® 30 - 60 pen instructie video

Download brochureDownload bijsluiter

Terugbetaling

SULIQUA® WORDT VERGOED IN CATEGORIE Af TOEGEDIEND IN LOSSE COMBINATIE MET METFORMINE

• EERSTE AANVRAAG
Bij diabetes type 2 patiënten met een BMI ≥ 30 kg/m2 op het moment van de eerste aanvraag onvoldoende gecontroleerd (HbA1c > 7,5%) en behandeld gedurende tenminste 3 maanden met een basale insuline in combinatie met 1 of meerdere orale antidiabetica waaronder tenminste metformine.

• VERLENGING
De machtiging tot terugbetaling kan worden verlengd voor een periode van maximum 12 maanden op basis van het aanvraagformulier dat de behandelende arts volledig invult, ondertekent en bezorgt aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling waarin een voldoende controle na 12 maanden (HbA1c < 7%) of een daling van HbA1c ≥ 1% wordt aangetoond t.o.v de beginwaarde.

www.bcfi.be
Suliqua® is geïndiceerd in combinatie met metformine voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 om de glykemische controle te verbeteren wanneer dit niet lukt met metformine alleen of met metformine in combinatie met een ander oraal glucoseverlagend geneesmiddel of met basale insuline.
*BMI = Body Mass Index

Download Formulier

Extra informatie

Ontvang nieuws over Sanofi.

Inschrijven